Montessori Eğitimi

 • Montessori Nedir

  İlk İtalyan kadın doktor Maria Montessori tarafından geliştirilen eğitim yaklaşımının amacı; çocuğun, bireysel beceri ve ilgi alanları ile karakteri göz önüne alınarak, uygun ortam sağlayıp çocuğun bu ortamda kendi kişisel öğrenme hızında, hiç bir baskı uygulanmadan, kendi merakları ve istekleri doğrultusunda, sebep-sonuç ilişkisi üzerinden öğrenmesini sağlamaktır.

  • Ödül-ceza kullanılmaz
  • Öğretmen uyarıları yoktur
  • Arkadaşlık ve yardımlaşma kendiliğinden gelişir
  • Çocuklar kendilerine ait özel alanlar kuruyor
  • Sorumluluk alınan ortamlar yaratır
 • Montessori Nasıl Uygulanır

  • METOD DEĞİL İNSAN

   Tamamen çocuktan yola çıkılarak oluşturulan sistem, metodu değil insanı göz önüne alarak çocuğun, özel, tek ve kendine has bir varlık olduğunu savunur.

  • ÖZGÜRLÜK

   Bu metodun en önemli özelliği öğretmenler tarafından önceden hazırlanmış uygun ortamda çocuğun hareket ve seçim özgürlüklerine müdahale etmeden kendi kendisini, kişiliğini ve bireyselliğini geliştirmesini sağlamaktır.

  • "ÇOCUK, İNSANLARIN MİMARIDIR"

   Montessori, çocukların içten gelen bir inşa etme yeteneği ve isteği olduğuna inanır ve bu yetenek ancak kendi kendilerine bırakıldıklarında, yetişkin müdahalesi olmadığında çocuğun kendi ritmini bularak ortaya çıkabileceğini söyler.

  • OYUNLAR

   Çocukların hatalarını kolayca görüp kavrayabileceği şekilde hazırlanan oyunlar dışarıdan bir müdahale, onay ya da uyarı gerektirmez.

  • TEKRAR

   İstedikleri süre kadar oynayabilir ya da tekrarlayabilirler. Böylece izlemesi gereken doğru yolu kolaylıkla kendi başına keşfeden çocuk özgüven ve bağımsızlık kazanır.

  • ETKİN ÖĞRENME

   Karışık yaş gruplarından oluşan sınıflarda çocuklar etkin öğrenmeyi öğretmen yönlendirmesinden çok birbirlerinden gerçekleştirirler.

 • Montessori Eğitimi Nasıl Uygulanır

  Montessori Eğitimi Nedir?

  Montessori Eğitimi, İtalyan doktor, pedagog ve eğitimci Maria Montessori tarafından geliştirilmiş, tüm çocukların özel ilgi ve ihtiyaçları olan kendine özgü bireyler olduğu temel prensibinden hareket ederek ortaya çıkarılmış bir eğitim sistemidir. Çocuğun belirlenen sınırlar içinde özgür davranarak öğrenmesine imkan tanırken; seçim yapmak, bireyselleşmek, özdisiplin ve özdenetim sağlama becerileri edinmesine destek olarak, kişilik gelişimine katkı sağlayan bir sistemdir. Yüz yılı aşkın bir süredir uygulanan Montessori Eğitimi, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta, modern eğitim sistemlerine uygun birey yetiştirme performansı nedeniyle her geçen gün daha da fazla tercih edilmektedir. 

   

  Neden Montessori Eğitimi?

  Montessori Eğitimi, çocukların öğrenim yaşamlarında karşılarına çıkacak zorlukların üstesinden gelebilecek özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine, eğitim ve öğretimi bir zorunluluk değil, zevkli bir süreç olarak görmelerine destek olur. Montessori Eğitimi çerçevesinde çocuklar, yaratıcı, fikir geliştiren, seçim yapan ve sorumluluk üstlenen bireyler haline gelmelerine yardımcı olacak ortama sahip olurlar.

   

  Temel İlkeleri Nedir?

  Montessori Eğitimi’ne göre her çocuk kendine özgü ihtiyaçları, ilgileri ve tercihleri olan özel bir bireydir. Çocuğa, çerçevesi belirlenmiş bir etkinlik sunulur fakat bu çerçeve içerisinden yapacağı seçimlere müdahale edilmez. Çocuk kendi ritminde, kendi seçeceği kaynaklar ve materyalleri kullanarak, ilgisinin ve merakının peşine takılarak aktiviteye katılım sağlar. Kendisine sunulmuş olan bir eğitimin programının pasif takipçisi olmaktan, belirlenen sınırlar içerisinden kendi özgün aktivitesini yaratan aktif bir birei olmaya dönüşür. Montessori Eğitimi’nde eğitim programı değil, çocuğun kişiliği  ve ilgileri ön plandadır.

   

  Nasıl Uygulanır?

  Montessori’de bir öğretmen yoktur, onun yerine çocukları yönlendirecek ve ihtiyaç olduğunda yardım edecek bir eğitimci bulunur. Öğretmen uyarılarda bulunarak öğrenme sürecine müdahale etmez.

  Çocuklar belirli bir programı takip etmez, kendi seçimlerine göre, kendi belirledikleri içeriği takip ederek, kendi hızlarında ilerlerler.

  Birbirinden farklı yaş grupları bir arada öğrenebilir. Yardımlaşma, sosyalleşme ve işbirliğinin gelişimi, Montessori yönteminin tipik sonuçları arasındadır.

  Çocuklara soyut kavramları somut materyaller üzerinden öğrenmelerini sağlayacak, öğrenim etkinliğine ellerini kullanarak aktif bir konumda katılım gösterebilecekleri bir çalışma ortamı sunulur. Özellikle 0-6 yaş arası grubun soyut kavramları öğrenmesi için ideal metotlar içerir.

  Çocuklar hazırlanmış çerçevede Montessori materyalleri arasından kendi ilgi ve isteğine göre seçim yapar. Zaman kısıtlaması olmadan, diledikleri kadar tekrar yaparak öğrenirler. Her çocuk kendi ritmine göre ilerler; erken öğrenen hızlıca bir sonraki çalışmaya geçerken, daha fazla tekrar yapmayı tercih eden çocuklara ihtiyacı olan serbesti tanınır. 

  Öğrenme etkinliği sürecinde, ödül ve ceza yöntemi uygulanmaz. Zevk aldığı ve ilgi duyduğu bir konuda öğrenmek çocuğun ana motivasyonudur. Çocuk, kendi hatasını kendi bulur, dışarıdan müdahaleye gerek kalmaz. Bağımsız birey olarak hareket etmeyi ve özdenetimi deneyimler.

  Montessori’de öğretmen masası, sınıf düzeni, oturma sıraları bulunmaz. Aktivitenin gerçekleşeceği ortam çocuğun öğrenmesine elverişli olacak şekilde temiz, düzenli, motive edici ve çocuğun fiziksel anlamda da özgür davranabileceği şekilde organize edilir.

   

  Faydaları Nedir?

  Montessori yöntemi her ne kadar bir eğitim yöntemi olarak ön plana çıksa da, aslında çocuğun kişilik gelişimine odaklanır. Çocukların kişilik ve yaklaşımları, eğitim konusunda nasıl ilerleyeceklerini belirler. Çocuk, öğrenmeyi bir eğlence, kendini özgürce ortaya koyabileceği bir alan olarak gördüğü takdirde, öğrenim hayatının ilerleyen basamaklarında ders çalışmaya, ne istediğini belirlemeye, sorumluluk almaya, zamanını yönetmeye ve kendine uygun çalışma yöntemlerini belirlemeye yetkin olacaktır.  Bir birey olarak kendi isteklerini tanımak, tercihlerini dile getirmek, kendini disiplin etmek ve problem çözme yetenekleri geliştirecek, diğer taraftan yardımlaşma, iletişim kurma ve diğerlerine saygı duymak gibi sosyal beceriler edinecektir.

  Hemen Iletişime Geçin!

Call Now ButtonBilgi ve Rezevasyon